สอบ สอบ สอบ

posted on 16 Jul 2010 22:28 by nunakame

ช่วงนี้สอบค่ะ

 

แล้วจะเข้ามาอัพใหม่

 

วันที่ 20 สอบ การอ่าน 10.00 ILC305

วันที่ 21 สอบ การเขียน 15.00 ILC306

วันที่ 22 สอบ ธุรกิจญี่ปุ่น 13.00 ILC305
 
วันที่ 23 สอบ Ecomerce 11.20 MS304-5 (12)
 
วันที่ 28 สอบอ่านธุรกิจญี่ปุ่น 17.00 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

fightto p'nun

#1 By Jin (110.49.193.246) on 2010-07-17 10:11

Recommend